<dd id="xbjta"></dd>

<code id="xbjta"></code>
<input id="xbjta"></input>
  1. <code id="xbjta"><ol id="xbjta"></ol></code>
  2. <var id="xbjta"><rt id="xbjta"><big id="xbjta"></big></rt></var>
  3. Top Thema Top Thema

   Top Thema

   德國之聲的Top Thema mit Vokabeln節目。選取時事話題,附帶主要詞匯解析和聽力音頻,是練習德語閱讀和聽力的好材料。練習德語聽力,千萬不要錯過Top Thema!

   -Top Thema

   最新文章
   热热色精品